Yatırım Maliyeti

Gıda sektöründe, ahşap işleme sektöründe ve daha pek çok alanda yaygın olarak kullanılan çelik bantlarla ilgili en önemli konu elbette ilk yatırım maliyeti ve servis hizmeti devamlılığıdır. Bu anlamda dünyanın pek çok yerinde aynı malzemeden üretilen ve aynı kaliteye sahip bantlar servis sağlayıcı ve satıcı kaynaklı olarak, müşteriye ulaşıncaya kadar gereksiz pek çok maliyet artırıcı etkiye maruz kalmakta veya çeşitli ticari kaygılarla ancak yüksek fiyatlara ulaştıktan sonra kullanıcıya servis edilmektedir.

Sadece satış tekniğinden, hizmeti verenin sunumundan veya reklam ve bölge etkisinden kaynaklı yüksek fiyatlar ilk yatırımda yatırımcının elini zayıflatmakta, bu da verimsizlik, yanlış ekipman kullanımı, hijyen zafiyeti gibi ilk etapta göze çarpmayan ancak işletme devreye alındıktan sonra sabit işletme maliyeti, kalitesiz ürün kaynaklı müşteri kaybı veya tam üretim potansiyelinin pazara yansıtılamaması gibi olumsuz ancak ne yazık ki süreklilik arz edebilecek sorunlar olarak yatırımcının orta ve uzun vadedeki maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Sürdürülebilir gelişimin sağlanabilmesi için öncelikle geri dönüşüm yükünün azaltılması ve verimliliğinin artırılması gerektiği göz önüne alındığında, bugüne kadar oluşan tasarım standartlarının ve alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiği çok açıktır.

Dünyanın bir yerinde üretilen bir ürünün, dünyanın değişik yerlerindeki çeşitli satıcılar tarafından marka farkı ile çok farklı fiyatlara satılması ticari başarı olarak anlaşılabilir olsa da sürdürülebilir gelişme ve bölgesel farkların azaltılabilmesi açısından ciddi riskler barındırmaktadır.